Triglavski narodni park

O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po gori Triglav oziroma po njenih treh vrhovih ali glavah, ki se najvišje dvigujejo prav v osrčju parka. Triglav je z 2864 metri nadmorske višine hkrati tudi najvišji slovenski vrh.

 

Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park.

 

Triglavski narodni park združuje na svojem območju izredno raznolikost ekosistemov. Občudujemo lahko značilno visokogorsko rastlinstvo in živalstvo, posebnosti najdemo v skalnih stenah in meliščih ter na visokogorskih travnikih in jezerih. Reke, potoki in slapovi pripovedujejo svoje življenjske zgodbe, prav tako visoko šotno barje in številne jame, ki jih speleologi z zanimanjem preučujejo že od začetka 20. stoletja.

 

TNP ponuja številne čudovite naravne zaklade. Nekaj jih najdete na naši spletni strani, še več vam jih bo pomagalo odkriti naše prijazno osebje na recepciji. Naj se vaša Triglavska dogodivščina prične!

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin.

Triglavski narodni park. Izven glavnih poti, v objemu gora in neokrnjene narave boste odkrili kraj, ki vas bo navdušil s svojo edinstvenostjo. Galerija Apartmaji