Triglavski narodni park

O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po gori Triglav oziroma po njenih treh vrhovih ali glavah, ki se najvišje dvigujejo prav v osrčju parka. Triglav je z 2864 metri nadmorske višine hkrati tudi najvišji slovenski vrh.


Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park.


Triglavski narodni park združuje na svojem območju izredno raznolikost ekosistemov. Občudujemo lahko značilno visokogorsko rastlinstvo in živalstvo, posebnosti najdemo v skalnih stenah in meliščih ter na visokogorskih travnikih in jezerih. Reke, potoki in slapovi pripovedujejo svoje življenjske zgodbe, prav tako visoko šotno barje in številne jame, ki jih speleologi z zanimanjem preučujejo že od začetka 20. stoletja.


TNP ponuja številne čudovite naravne zaklade. Nekaj jih najdete na naši spletni strani, še več vam jih bo pomagalo odkriti naše prijazno osebje na recepciji.


Naj se vaša Triglavska dogodivščina prične!

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin.

Triglav National Park

ACTIVITIES AND EXPERIENCES

Activity Table with Links
Activity Distance Directions
HATHA YOGA at Residence Soča
GUIDED CYCLING TOUR MTB BOVEC 10 min drive Google Maps directions
SNORKELING IN SOČA RIVER 10 min drive Google Maps directions
RIVER WALKING at Učja 30 min drive Google Maps directions
HORSEBACK RIDING 23 min drive Google Maps directions
SKYDIVING  15 min drive Google Maps directions
PARAGLIDING Mangart 25 min drive Google Maps directions
PARAGLIDING Kanin 30 min drive Google Maps directions
SUP - Lake Predil 39 min drive Google Maps directions
SUP - Čezsoča 16 min drive Google Maps directions
SUP - Most na Soči 57 min drive Google Maps directions
FLYFISHING on Soča river
CYCLING - Vas na Skali 15 min drive Google Maps directions
CYCLING - MTB Kanin 10 min drive Google Maps directions
CYCLING - Kobariški stol 43 min drive Google Maps directions
CYCLING - Matajur 60 min drive Google Maps directions
KAYAKING - Čezsoča 16 min drive Google Maps directions
RAFTING - Boka waterfall parking 20 min drive Google Maps directions
CANYONING - Sušec 24 min drive Google Maps directions
CANYONING - Fratarica 23 min drive Google Maps directions

HIKING IDEAS

Hiking Destinations
Destination Travel Time GPX Track
GREAT SOČA GORGE 2 min drive GPX track
LOŠKA KORITNICA 32 min drive GPX track
ŠUNIK WATER GROVE 10 min drive GPX track
TRAVNIŠKA VALLEY 10 min drive GPX track
MANGART SADDLE AND HUT AN MANGART SADDLE 30 min drive GPX track
VIRJE WATERAFALL 30 min drive GPX track
SVINJAK 21 min drive GPX track
ČISTI VRH 34 min drive GPX track
SLEMENOVA ŠPICA 60 min drive GPX track
POGAČNIK MOUNTAIN HUT ON KRIŠKI PODI 22 min drive GPX track
MOUNTAIN HUT ZASAVSKA KOČA NA PREHODAVCIH 20 min drive GPX track
MOUNTAIN REFUGE UNDER ŠPIČEK 20 min drive GPX track
ZAPOTOK WATERFAL 25 min drive GPX track
PLANINA ABOVE SOČA 25 min drive GPX track
LEMOVJE 45 min walking time GPX track
KRN LAKES 80 min walking time GPX track
ZADNJIŠKI OZEBNIK 4h 15 min walking time GPX track
ZADNJICA VALLEY 77 min walking time GPX track
UČJA VALLEY 77 min walking time GPX track
MOŽNICA VALLEY 77 min walking time GPX track
GREAT SOČA GORGE // 2 min drive  //  GPX track LOŠKA KORITNICA // 32 min drive  //  GPX track ŠUNIK WATER GROVE // 10 min drive  //  GPX track TRAVNIŠKA VALLEY // 10 min drive  //  GPX track MANGART SADDLE AND HUT AN MANGART SADDLE // 30 min drive  //  GPX track VIRJE WATERAFALL // 30 min drive  //  GPX track SVINJAK  // 21 min drive  //  GPX track ČISTI VRH  // 34 min drive  //  GPX track SLEMENOVA ŠPICA  // 60 min drive  //  GPX track POGAČNIK MOUNTAIN HUT ON KRIŠKI PODI // 22 min drive  //  GPX track MOUNTAIN HUT ZASAVSKA KOČA NA PREHODAVCIH // 20 min drive  //  GPX track MOUNTAIN REFUGE UNDER ŠPIČEK // 20 min drive  //  GPX track ZAPOTOK WATERFAL // 25 min drive  //  GPX track PLANINA ABOVE SOČA // 25 min drive  //  GPX track LEMOVJE // 45 min walking time  // GPX track KRN LAKES // 80 min walking time  // GPX track ZADNJIŠKI OZEBNIK // 4h 15 min walking time  // GPX track ZADNJICA VALLEY // 77 min walking time  // GPX track UČJA VALLEY // 77 min walking time  // GPX track MOŽNICA VALLEY // 77 min walking time  // GPX track

SIGHTSEEING

Activities and Experiences
Activity Distance Directions
PANORAMIC FLIGHTS 15 min drive Google Maps directions
HELICOPTER ADVENTURE 15 min drive Google Maps directions
MEDICINAL WATERS - sv. Lenart 12 min drive Google Maps directions
MEDICINAL WATERS - sv. Gabrje 54 min drive Google Maps directions
RAJBELJ LAKE 36 min drive Google Maps directions
PANORAMIC FLIGHTS // 15 min drive  //  Google Maps directions HELICOPTER ADVENTURE // 15 min drive  //  Google Maps directions MEDICINAL WATERS – sv. Lenart // 12 min drive  //  Google Maps directions MEDICINAL WATERS – sv. Gabrje // 54 min drive  //  Google Maps directions  RAJBELJ LAKE // 36 min drive  //  Google Maps directions

WINTER ACTIVITIES

Winter Activities
Activity Distance Directions
SNOWSHOEING - Zadnja Trenta 25 min drive Google Maps directions
SKIING - Višarje 75 min drive Google Maps directions
SLEDDING - Mangart 35 min drive Google Maps directions
SLEDDING - Log pod Mangartom 20 min drive Google Maps directions

RESTAURANTS

Restaurants
Restaurant Distance Directions
RESTAURANT MANGRT 21 min drive Google Maps directions
HIŠA FRANKO 43 min drive Google Maps directions
INN ANDREJC 1 min drive Google Maps directions
RESTAURANT PRISTAVA LEPENA 1 min drive Google Maps directions
INN METOJA 10 min drive Google Maps directions
RESTAURANT HEDVIKA 10 min drive Google Maps directions
BRUNARICA 20 min drive Google Maps directions
LETNI VRT 15 min drive Google Maps directions
MARTINOV HRAM 15 min drive Google Maps directions
GOSTILNA POD LIPCO 13 min drive Google Maps directions

GROCERY SHOPS

Grocery Shops
Grocery Shop Distance Directions
GROCERY SHOP SOČA 1 min drive Google Maps directions
GROCERY SHOP TRENTA 11 min drive Google Maps directions
MERKATOR BOVEC 14 min drive Google Maps directions
MERKATOR BOVEC II 16 min drive Google Maps directions
SPAR BOVEC 16 min drive Google Maps directions
GROCERY SHOP SOČA // 1 min drive  //  Google Maps directions GROCERY SHOP TRENTA // 11 min drive  //  Google Maps directions MERKATOR BOVEC  // 14 min drive  //  Google Maps directions MERKATOR BOVEC II // 16 min drive  //  Google Maps directions SPAR BOVEC // 16 min drive  //  Google Maps directions